Bestuur

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter : R. Klinkenberg
Secretariaat : N. Hamida
Penningmeester : E. Hemelrijk
Notulist : F. Brouwer
Algemeen bestuurslid : M. Huizinga

Instructeur : A. Kroes
Webmaster : R. Hiddink